Những khái niệm quan trọng trong đầu tư hàng hóa phái sinh

Hàng hóa phái sinh là gì?

Hàng hóa phái sinh là một công cụ tài chính có giá phụ thuộc vào (hoặc có nguồn gốc từ) một tài sản cơ sở (ở đây là các mặt hàng đầu tư hàng hóa phái sinh như sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm sản xuất công nghiệp, năng lượng, kim loại). Giao dịch hàng hoá phái sinh thường thực hiện trên các thỏa thuận hợp đồng giữa hai bên, trong đó một bên có nghĩa vụ mua hoặc bán tài sản cơ sở và bên kia có quyền mua hoặc bán tài sản cơ sở.

Tuy nhiên, các công cụ phái sinh có thể có nhiều dạng và rất phức tạp và chủ yếu được giao dịch bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp hơn là cá nhân hoặc nông dân. Mặt khác, nhiều công cụ phái sinh được niêm yết trên các sàn giao dịch phái sinh và được tiêu chuẩn hóa về số lượng giao dịch (quy mô), ngày hết hạn và giá thực hiện (thực hiện). Ví dụ nhưng hợp đồng tương lai trong giao dịch hàng hóa phái sinh.

cong-ty-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh

san-giao-dich-hang-hoa-viet-nam-5

san-giao-dich-hang-hoa-phai-sinh-uy-tin

Như vậy, bạn có thể hiểu là:

Các công cụ phái sinh là các công cụ tài chính có giá trị gắn liền với các tài sản khác như hợp đồng tương lai.

Bảo hiểm rủi ro là một loại chiến lược đầu tư nhằm bảo vệ một vị thế khỏi bị thua lỗ.

Quyền chọn bán là một ví dụ về phái sinh thường được sử dụng để tự bảo vệ hoặc bảo vệ một khoản đầu tư.

Mua hoặc sở hữu hàng hóa phái sinh và mua quyền chọn bán là một chiến lược được gọi là quyền mua bảo vệ.

Các nhà đầu tư có thể bảo vệ lợi nhuận của một mặt hàng đã tăng giá trị bằng cách mua thỏa thuận.

dau-tu-hang-hoa32

dau-tu-hang-hoa33

san-giao-dich-hang-hoa-viet-nam-2

Quyền chọn là ví dụ về hợp đồng phái sinh. Quyền chọn mua cung cấp cho người sở hữu quyền (không phải nghĩa vụ) mua hàng hóa phái sinh của mỗi hợp đồng. Mặt khác, quyền chọn bán là một hợp đồng cho phép người nắm giữ quyền bán hàng hóa phái sinh của mỗi hợp đồng. Quyền chọn bán thường được sử dụng để bảo vệ việc nắm giữ danh mục đầu tư.

Hãy liên hệ đến Gia Cát Lợi theo số 0913.79.26.46 chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tham gia sàn giao dịch hàng hoá Việt Nam tốt nhất.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of