Giới hạn giá trong giao dịch hàng hóa phái sinh

Các sàn giao dịch tương lai áp đặt giới hạn giá về mức giá giao sau có thể thay đổi so với giá thanh toán của ngày hôm trước. Người giao dịch không thể giao dịch ở mức giá trên hoặc thấp hơn giá giới hạn giá này. Giả sử rằng giá thanh toán ngày hôm trước của hợp đồng tương lai là $3,06 và giới hạn giá hàng ngày trên hợp đồng là 4 xu. Trong trường hợp này, hợp đồng chỉ có thể giao dịch từ $3,01 đến $3,11.

dich-vu-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-uy-tin

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-loi-nhuan-cao (2)

Nếu các nhà giao dịch muốn giao dịch ở mức 3,12 đô la, giao dịch sẽ không diễn ra. Thay vào đó, giá sẽ được báo cáo là $3,11 vì giá đã thay đổi đến mức giới hạn tối đa.

Để tham gia hợp đồng tương lai, nhà giao dịch cần ký quỹ ký quỹ với nhà môi giới của mình, sau đó ký quỹ ký quỹ này với công ty thanh toán bù trừ.

Vì cơ sở thanh toán bù trừ là đối tác trong mọi hợp đồng tương lai, tiền ký quỹ được yêu cầu như một sự đảm bảo để bảo vệ cơ sở thanh toán bù trừ khỏi các vụ vỡ nợ của các nhà giao dịch.

Tiền ký quỹ cần phải được ký gửi cho cả vị thế mua và bán.

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-gia-cat-loi

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-gia-cat-loi

Hầu hết các nhà đầu tư hàng hoá phái sinh ở Việt Nam đều muốn tận dụng sự chênh lệch giá của giá hợp đồng tương lai vào thời điểm ký kết và giá giao ngay trong tương lai. Do đó, hầu hết các giao dịch thực đều không diễn ra vì các nhà đầu tư sẽ đóng vị thế trước khi đến hạn hợp đồng.

Thị trường đầu tư hàng hóa phái sinh sẽ mang lại cơ hội kinh doanh lớn cho bạn nếu bạn tận dụng nó đúng cách, có hiểu biết sâu rộng về mặt hàng đầu tư và có khả năng dự đoán xu hướng giá chính xác

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-gia-cat-loi

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-tot6.

Gia Cát Lợi và những chuyên viên kỹ thuật sẽ hỗ trợ bạn tham gia sàn giao dịch hàng hoá Việt Nam tốt nhất.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of